Matsumoto Nagashi (松本長)

Nagashi MATSUMOTO (November 11, 1877 - November 29, 1935) was a Nohgakushi (Noh actor) playing shite (principal roles) of Hosho-ryu school. He was from Shizuoka Prefecture.

He was born as the second son of Kintaro MATSUMOTO (Nohgakushi).

His first son was Takashi MATSUMOTO, Haiku poet and his second son was Shigeo MATSUMOTO, Nohgakushi (Living National Treasure). He was a cousin of Kyoka IZUMI.