Inba no kuni no miyatsuko (regional governor in ancient Japan) (印波国造)

Inba no kuni no miyatsuko (also known as Inbakokuzo) was a kuni no miyatsuko that ruled the middle part of Kazusa Province.

Clan

The Hasetsukabe clan.

Base

Inba kori, Shimousa Province. Present Narita City, Sakura City, Yachimata City, Yotsukaido City, Inzai City, and Inbagun, Chiba Prefecture.

Local tutelar deity

The Makata-jinja Shrine (Daikata, Narita City): Narita City, Chiba Prefecture
The enshrined deity is Wakahirume no mikoto. The precinct includes Inba no kuni no miyatsuko-jinja Shrine.